I. INFORMACIÓ GENERAL

En compliment amb el deure informació disposat a la Llei 29/2021 d’Andorra, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals (LQPD), es faciliten a continuació les dades d’informació general d’aquest lloc web següents. :

La titularitat d’aquest lloc web, imporexandorra.com, (d’ara endavant, Lloc Web) l’ostenta: IMPOREX S.A., amb número de comerç: 908860F i inscrita a Escaldes-Engordany, i les dades de contacte de la mateixa són:

Titular: IMPOREX S.A.
Adreça: Carrer Sant Antoni,5, Pral. B, ad700, Escaldes-Engordany – Principat d’Andorra
Telèfon de contacte: (+376) 804 245
WhatsApp: (+376) 604 244
Email de contacte: info@imporexandorra.com

II. TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS:

L’objecte de les condicions: El Lloc Web

L’objecte d’aquestes Condicions Generals d’Ús (d’ara endavant, Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc Web. Als efectes de les presents Condicions s’entendrà com a Lloc Web: l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant a les interfícies de pantalla com a l’arbre de navegació (d’ara endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que si escau ofereixi als Usuaris (d’ara endavant, Serveis).

IMPOREX S.A. es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web i dels Continguts i Serveis que hi poguessin estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment que IMPOREX S.A. pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren al Lloc Web o accedir-hi.

L’accés al Lloc Web per l’Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l’Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per poder-ne gaudir, llevat del cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que l’Usuari hagi contractat.

La utilització d’algún dels Continguts o Serveis del Lloc Web es pot fer mitjançant la subscripció o el registre previ de l’Usuari.

L’Usuari

L’accés, la navegació i ús del Lloc Web, així com pels espais habilitats per interactuar entre els Usuaris, i l’Usuari i IMPOREX S.A., com els comentaris i/o espais de blogging, confereix la condició d’Usuari, per la qual cosa s’accepten , des que s’inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sens perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal de compliment obligat segons el cas. Donada la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visiteu el Lloc Web.

El Lloc Web de IMPOREX S.A. proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat per fer un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

 • Un ús de la informació, Continguts i/o Serveis i dades ofertes per IMPOREX S.A. sense que sigui contrari al que disposen aquestes Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc Web.
 • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari als formularis estesos per IMPOREX S.A. per a l’accés a certs Continguts o Serveis oferts pel Lloc Web. En tot cas, l’Usuari notificarà de forma immediata a IMPOREX S.A. sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no només, el robatori, la pèrdua, o l’accés no autoritzat a identificadors i/ o contrasenyes, per tal de procedir a la seva cancel·lació immediata.

IMPOREX S.A. es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, spamming, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, IMPOREX S.A. no serà responsable de les opinions abocades pels Usuaris a través de comentaris o altres eines de blogging o de participació que hi pugui haver.

El mer accés a aquest Lloc Web no suposa entaular cap mena de relació de caràcter comercial entre IMPOREX S.A. i l’Usuari.

Sempre en el respecte de la legislació vigent, aquest Lloc Web de IMPOREX S.A. s’adreça a totes les persones, sense importar-ne l’edat, que puguin accedir i/o navegar per les pàgines del Lloc Web.

III. ACCÉS I NAVEGACIÓ AL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

IMPOREX S.A. no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc Web, ni dels Continguts o Serveis. IMPOREX S.A. farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc Web, però, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc Web no sigui ininterromput o que estigui lliure d’error.

Tampoc no es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual es pugui accedir a través d’aquest Lloc Web, estigui lliure d’error o causi un dany al sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari. En cap cas IMPOREX S.A. serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, navegació i ús del Lloc Web, incloent-se, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

IMPOREX S.A. tampoc no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc Web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

Respectant el que estableix la legislació vigent, IMPOREX S.A. es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

IV. POLÍTICA DE PRIVACITAT D’IMPOREX S.A.

Lleis que incorpora aquesta política de privacitat

Aquesta política de privadesa està adaptada a la normativa andorrana i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, aquesta respecta les normes següents:

 • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
 • La Llei 29/2021 d’Andorra, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals (LQPD) d’Andorra

Identitat del responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les dades personals recollides a través dels diferents mitjans de captació de dades de l’Empresa, és: IMPOREX S.A., amb número de comerç: 908860F. Les dades de contacte són les següents:

Titular: IMPOREX S.A.
Adreça: Carrer Sant Antoni,5, Pral. B, ad700, Escaldes-Engordany – Principat d’Andorra
Telèfon de contacte: (+376) 804 245
WhatsApp: (+376) 604 244
Email de contacte: info@imporexandorra.com

Registre de Dades de Caràcter Personal

Les dades personals demanades per IMPOREX S.A. , mitjançant els empleats, formularis telemàtics o pàgines web pertanyents a l’Empresa, seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat del Responsable del tractament, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre IMPOREX S.A. i la persona que cedeix les dades en endavant l’Usuari, o el manteniment de la relació que s’estableixi en el moment de la cessió de les dades per part d’aquest, o per atendre’n una sol·licitud, tràmit o consulta.

Principis aplicables al tractament de les dades personals

El tractament de les dades personals de l’Usuari se sotmetrà als principis següents recollits a l’article 5 de la LQPD:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l’Usuari, prèvia informació completament transparent de les finalitats per a les quals es recullen les dades personals.
 • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb fins determinats, explícits i legítims.
 • Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals són tractades.
 • Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzades.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantingudes de manera que es permeti la identificació de l’Usuari, durant el temps necessari per als fins del tractament.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que se’n garanteixi la seguretat i la confidencialitat.
 • Principi de responsabilitat proactiva: el responsable del tractament serà responsable d’assegurar que els principis anteriors es compleixen.

Categories de dades personals

Les categories de dades que es tracten a IMPOREX S.A. són únicament dades identificatives. En cap cas, no es tracten categories especials de dades personals.

Base legal per al tractament de les dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. IMPOREX S.A. es compromet a demanar el consentiment exprés i verificable de l’Usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

L’Usuari tindrà dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús del lloc web.

En les ocasions en què l’Usuari hagi de o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per realitzar consultes, sol·licitar informació, comandes comercials o per motius relacionats amb el contingut del Lloc Web, se us informarà en cas que l’emplenament d’algun d’ells sigui obligatòria pel fet que aquests siguin imprescindibles per al desenvolupament correcte de l’operació realitzada.

Finalitats del tractament a què es destinen les dades personals

Les dades personals són recollides i gestionades per IMPOREX S.A. amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre IMPOREX S.A. i l’Usuari o el manteniment de la relació comercial que s’estableixi als formularis que aquest últim empleni o per atendre una sol·licitud o consulta.

Igualment, les dades podran ser utilitzades amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies de l’objecte social de IMPOREX S.A. , així com per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adequar el contingut ofert a l’Usuari, així com millorar la qualitat, funcionament i navegació pel Lloc Web.

En el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre la finalitat o les finalitats específiques del tractament a què es destinaran les dades personals; és a dir, de l’ús o usos que es donarà a la informació recopilada.

Destinataris de les dades personals

Algunes de les dades personals cedides per l’Usuari amb finalitat comercial, de promoció i màrketing, son emmagatzemades en un CRM extern a IMPOREX S.A. contractat a l’empresa Bitrix24. Les dades son allotjades en servidors Amazon Web Services ubicats a Alemanya. Per a més informació sobre el tractament d’aquestes dades i mesures de seguretat, es pot consultar el següents ellaços:  https://www.bitrix24.es/security/ https://www.bitrix24.com/privacy/sla.php

Algunes dades de clients es cediran a una empresa externa encarregada de les tasques comptables d’IMPOREX S.A., per finalitats de gestió commercial, comptable i de facturació. IMPOREX S.A.

Dades personals de menors d’edat

Respectant allò establert a la LQPD, només els majors de 16 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de forma lícita per IMPOREX S.A. Si es tracta d’un menor de 16 anys, caldrà el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest només es considerarà lícit en la mesura que aquests ho hagin autoritzat.

Secret i seguretat de les dades personals

IMPOREX S.A. es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les dades esmentades.

El Lloc Web compta amb un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de forma segura i confidencial, en ser la transmissió de les dades entre el servidor i l’Usuari, i en retroalimentació, totalment xifrada o encriptada .

No obstant això, pel fet que IMPOREX S.A. no pot garantir la inexpugabilitat d’internet ni l’absència total de hackers o altres que accedeixin de manera fraudulent a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a l’Usuari sense dilació indeguda quan passi una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i les llibertats de les persones físiques. Seguint el que estableix l’article 4 del LQPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les dades esmentades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet a informar de garantir per mitjà d’una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a qui li faci accessible la informació.

Període de custodia de les dades

Les dades personals de l’Ursuari es tractaran mentre sigui vigent la relació contractual i les relacions comercials i de negoci, o mentre es mantingui la vigència del consentiment atorgat per a les finalitats específiques referides anteriorment.
Un cop acabada la relació contractual o revocat el consentiment atorgat, les dades que no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir deixaran de ser tractades i només es conservaran, exclusivament, per complir les obligacions legals imposades a IMPOREX S.A., i per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions, durant el termini de prescripció de les accions derivades de les relacions contractuals subscrites.

Drets derivats del tractament de les dades personals

L’Usuari té sobre IMPOREX S.A. i podrà, per tant, exercir davant del Responsable del tractament els següents drets reconeguts a la LQPD:

 • Dret d’accés: És el dret de l’Usuari a obtenir confirmació de si IMPOREX S.A. està tractant o no les vostres dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les vostres dades concretes de caràcter personal i del tractament que IMPOREX S.A. hagi realitzat o realitzi, així com, entre una altra, de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes.
 • Dret de rectificació: És el dret de l’Usuari al fet que es modifiquin les seves dades personals que resultin ser inexactes o, tenint en compte les finalitats del tractament, incompletes.
 • Dret de supressió (“el dret a l’oblit”): És el dret de l’Usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquestes ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides o tractats; l’Usuari hagi retirat el seu consentiment al tractament i aquest no tingui una altra base legal; l’Usuari s’oposi al tractament i no hi hagi cap altre motiu legítim per continuar amb aquest; les dades personals hagin estat tractades il·lícitament; les dades personals s’han de suprimir en compliment d’una obligació legal; o les dades personals hagin estat obtingudes producte duna oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el Responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, haurà d’adoptar mesures raonables per informar els responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud de l’interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.
 • Dret a la limitació del tractament: És el dret de l’Usuari a limitar el tractament de les vostres dades personals. L’Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l’exactitud de les dades personals; el tractament sigui il·lícit; el Responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però l’usuari ho necessiti per fer reclamacions; i quan l’usuari s’hagi oposat al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades: En cas que el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats, l’Usuari tindrà dret a rebre del Responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, ia transmetre’ls a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.
 • Dret d’oposició: És el dret de l’Usuari que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se’n cessi el tractament per part de IMPOREX S.A.
 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils: És el dret de l’Usuari a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades personals, inclosa l’elaboració de perfils, existent llevat que la legislació vigent estableixi el contrari.

Així, doncs, l’Usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al Responsable del tractament amb la referència “Dades personals”, especificant:

Nom, cognoms de l’usuari i còpia del DNI o PASSAPORT. En els casos en què s’admeti la representació, també serà necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa l’Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI o PASSAPORT podrà ser substituïda per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.

Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a què es vol accedir.

 • Domicili a efectes de notificacions.
 • Data i signatura del sol·licitant.
 • Tot document que acrediti la petició que formula.

Aquesta sol·licitud i qualsevol altre document adjunt es podrà enviar a la següent adreça i/o correu electrònic i/o Whatsapp:

Adreça postal: IMPOREX S.A. , Carrer Sant Antoni,5, Pral. B, ad700, Escaldes-Engordany – Principat d’Andorra
Correu electrònic: info@imporexandorra.com
Whatsapp: (376) 604 244

Enllaços a llocs web de tercers

El Lloc Web pot incloure hipervincles o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents de IMPOREX S.A. , i que per tant no són operats per IMPOREX S.A. Els titulars d’aquests llocs web disposaran de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, i seran ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les pròpies pràctiques de privacitat.

Reclamacions davant de l’autoritat de control

En cas que l’Usuari consideri que hi ha un problema o infracció de la normativa vigent en la forma com s’estan tractant les dades personals, tindrà dret a la tutela judicial efectiva a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control, en particular, a l’Estat on tingui la residència habitual, el lloc de treball o el lloc de la suposada infracció. En cas d’Andorra, l’autoritat de control és l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (https://www.apda.ad).

Acceptació i canvis en aquesta política de privacitat

Cal que l’Usuari hagi llegit i estigui conforme amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privacitat , així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el Responsable del tractament pugui procedir-hi a la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L’ús del Lloc Web implicarà l’acceptació de la Política de Privacitat del mateix.

IMPOREX S.A. es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat , d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d’aquesta Política de Privacitat no seran notificats de manera explícita a l’Usuari. Es recomana a l’Usuari consultar aquesta pàgina de forma periòdica per estar al corrent dels darrers canvis o actualitzacions.

Aquesta Política de Privacitat va ser actualitzada el dia 17/05/2022 per adaptar-se a la Llei 29/2021 d’Andorra, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals (LQPD) d’Andorra.

V. POLÍTICA DE GALETES

L’accés a aquest Lloc Web pot implicar la utilització de cookies. Les galetes són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen al navegador utilitzat per cada Usuari —en els diferents dispositius que pugui utilitzar per navegar— perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment i únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les galetes faciliten la navegació, la fan més amigable, i no fan malbé el dispositiu de navegació.

Les cookies són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per l’Usuari durant la visita al Lloc Web per tal de reconèixer-lo com a Usuari, i personalitzar la seva experiència i l’ús del Lloc Web, i poden també, per exemple, ajudar a identificar i resoldre errors.

La informació recollida a través de les cookies pot incloure la data i hora de visites al Lloc Web, les pàgines visionades, el temps que ha estat al Lloc Web i els llocs visitats just abans i després. Tot i això, cap galeta permet que aquesta mateixa pugui contactar amb el número de telèfon de l’Usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap galeta no pot extreure informació del disc dur de l’Usuari o robar informació personal. L’única manera que la informació privada de l’Usuari formi part del fitxer Cookie és que l’usuari doni personalment aquesta informació al servidor.

Les galetes que permeten identificar una persona es consideren dades personals. Per tant, a les mateixes els serà aplicable la Política de Privadesa anteriorment descrita. En aquest sentit, per utilitzar-les serà necessari el consentiment de l’Usuari. Aquest consentiment serà comunicat, en base a una elecció autèntica, ofert mitjançant una decisió afirmativa i positiva, abans del tractament inicial, removible i documentat.

Galetes pròpies

Són aquelles galetes que són enviades a l’ordinador o dispositiu de l’Usuari i gestionades exclusivament per IMPOREX S.A. per al millor funcionament del Lloc Web. La informació que es recull es fa servir per millorar la qualitat del Lloc Web i el seu Contingut i la seva experiència com a Usuari. Aquestes cookies permeten reconèixer l’Usuari com a visitant recurrent del Lloc Web i adaptar el contingut per oferir continguts que s’ajustin a les seves preferències.

Galetes de tercers

Són cookies utilitzades i gestionades per entitats externes que proporcionen a IMPOREX S.A. serveis sol·licitats per aquest mateix per millorar el Lloc Web i l’experiència de l’usuari en navegar al Lloc Web. Els objectius principals per als quals s’utilitzen cookies de tercers són l’obtenció d’estadístiques d’accessos i analitzar la informació de la navegació, és a dir, com interactua l’Usuari amb el Lloc Web.

La informació que s’obté es refereix, per exemple, al nombre de pàgines visitades, l’idioma, el lloc on l’adreça IP des del qual accedeix l’usuari, el nombre d’usuaris que accedeixen, la freqüència i la reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador que usen, l’operador o tipus de dispositiu des del qual es fa la visita. Aquesta informació s’utilitza per millorar el Lloc Web, i detectar noves necessitats per oferir als Usuaris un Contingut i/o servei de qualitat òptima. En tot cas, la informació es recopila de forma anònima i s’elaboren informes de tendències del Lloc Web sense identificar usuaris individuals.

L’entitat(s) encarregada(es) del subministrament de cookies podrà(n) cedir aquesta informació a tercers, sempre que ho exigeixi la llei o sigui un tercer el que processi aquesta informació per a aquestes entitats.

Galetes de xarxes socials

IMPOREX S.A. incorpora plugins de xarxes socials, que permeten accedir-hi a partir del Lloc Web. Per aquesta raó, les galetes de xarxes socials es poden emmagatzemar al navegador de l’Usuari. Els titulars d’aquestes xarxes socials disposen de les seves pròpies polítiques de protecció de dades i de cookies, i ells mateixos són, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privadesa. L’Usuari ha de referir-s’hi per informar-se sobre les cookies i, si escau, del tractament de les seves dades personals. Únicament a títol informatiu s’indiquen a continuació els enllaços en què es poden consultar aquestes polítiques de privadesa i/o de cookies:

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Twitter: https://twitter.com/es/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=es-419&gl=mx